Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

IV. Doba uchovávania osobných údajov

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

VI. Vaše práva

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

VIII. Záverečné ustanovenia


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2021.